Manuel Murguía: raza, celtismo e hexemonía

Descarga PDF (Tamaño 286 KB)

Autor

Manuel Forcadela, Universidade de Vigo
mffft@uvigo.gal

Resumo

Manuel Forcadela fai unha interpretación da figura de Manuel Murguía a partir da crítica da ideoloxía e a noción gramsciana de hexemonía. A lectura do significante raza condicionada pola posición no conflito social dentro de Galicia e nacional dentro do Estado español. E do celtismo como unha proposta contrahexemónica.