Unha amizade complicada. A relación entre Manuel Murguía e o naturalista Vítor López Seoane

Descarga PDF (Tamaño 1 MB)

Autor

Xosé A. Fraga Vázquez, Académico correspondente RAG
xacfraga@gmail.com

Resumo

Xosé A. Fraga describe e valora a relación entre Manuel Murguía e Vítor López Seoane, que mantiveron relación ao longo da súa vida, colaborando en diversos momentos, en especial coa redacción para a súa ‘Historia de Galicia’ dun valioso texto, a “Reseña de Historia Natural de Galicia”, que provocaría un desacordo entre eles.