FOLLAS NOVAS. Revista de Estudos Rosalianos – 7

Descarga PDF completo (Tamaño 7 MB)

Índice

Artigos

A ascendencia vasca de Manuel M. Murguía

Xosé Estévez, Instituto Galego de Historia

PDF (732 KB)

Manuel Murguía: raza, celtismo e hexemonía

Manuel Forcadela, Universidade de Vigo
mffft@uvigo.gal

PDF (286 KB)

Unha amizade complicada. A relación entre Manuel Murguía e o naturalista Vítor López Seoane

Xosé A. Fraga Vázquez, Académico correspondente RAG
xacfraga@gmail.com

PDF (1 MB)

A primeira luz escolar do galeguismo

Narciso de Gabriel, Universidade da Coruña
narciso.de.gabriel@udc.es

PDF (384 KB)

Para unha historia do rosalianismo: o inmenso influxo de Rosalía na obra de Luz Pozo Garza

Aurora López, Universidad de Granada
auroral@ugr.es

Andrés Pociña, Universidad de Granada
apocina@ugr.es

PDF (431 KB)

Cantos Populares: O apêndice musical da Historia de Galicia de Manuel Murguía

José Luís do Pico Orjais, Irmandade da Música Galega
dporjais@gmail.com

PDF (430 KB)

Murguía e o medievo galego

Francisco Rodríguez,

PDF (336 KB)

Textos e Documentos

Murguía e a publicación do Diccionario de escritores gallegos: exhumación dun documento notarial de 1864.

Xosé Ramón Brea Rei,
xbrea@edu.xunta.gal

PDF (2 MB)

Discurso de Manuel Murguía. Xogos Florais de Tui (1891)

María Pilar García Negro, Universidade da Coruña

PDF (203 KB)

Recensións

Nasín cando as plantas nasen. O herbario de Rosalía

Manuel Lorenzo Baleirón,

PDF (218 KB)

Varia

Tomás Lugín Armero, os Lugín Castro, e o que contou Murguía. Novos datos sobre a familia de Rosalía

Luis Miguel Fernández, Universidade de Santiago

PDF (747 KB)

“Nasín cand’as prantas nasen”: Unha proposta metodolóxica para a transcrición rítmica da poesía[1]

Eliseu Mera Quintás,
eliseu@edu.xunta.gal

PDF (1 MB)

A aparición de Juan Compañel. Breves notas biográficas do editor do Rexurdimento

Xurxo Martínez González,

PDF (187 KB)

Casa de Rosalía

Máis cincuentenario

Fundación Rosalía de Castro,

PDF (1 MB)