Aberración ética e límite nas letras. O conto de Arlandier e Liesa

Descarga PDF (Tamaño 1 MB)

Autor

Xosé Luís Méndez Ferrín,

Resumo

Juan Rodríguez del Padrón ou de la Cámara, alén de poeta presente en todos os cancioneiros casteláns do século XV, foi un prosista, nesta mesma lingua: abundancial e con tendencia moi acentuada ao relato fantástico relacionado co romance de Cabalaría. Escribiu varias obras, mais consideraremos apenas unha delas; extraordinaria: Siervo libre de amor. En realidade, imos sacar agora á vista unha “noveliña” que aparece dentro desta obra e que ten como título o seguinte: “Historia de los amantes Ardanlier e Liesa”…