FOLLAS NOVAS. Revista de Estudos Rosalianos - 4

Descarga PDF completo (Tamaño 4 MB)

Índice

Artigos

Sen agardar a Murguía. Carta inédita de Rosalía de Castro a José Villaamil

Anxo Angueira Viturro, Fundación Rosalía
angueira@uvigo.gal

PDF (4 MB)

José Villaamil y Castro e a paixón pola cultura galega

Pablo Carou Barros,

PDF (2 MB)

Arredor de Rosalía: notas sobre as escritoras nas orixes do Rexurdimento

Teresa López, Universidade da Coruña. Grupo de investigación ILLA
t.lopez@udc.gal

PDF (2 MB)

O presidente da República que prologou as Follas novas de Rosalía

Xurxo Martínez González,
xurxomartinezglez@gmail.com

PDF (2 MB)

Uxío Novoneyra e Rosalía de Castro: xunguidos pola fala e a Terra

Victorino Pérez Prieto,
vitope@mundo-r.com

PDF (3 MB)

Libremente Rosalía. A propósito do filme “Contou Rosalía”

Raúl Veiga,
correoveiga@gmail.com

PDF (2 MB)

Textos e documentos

O editor Soto Freire, mediador necesario na Historia de Galicia

Xosé Luís Axeitos,
director.follasnovas@rosalia.gal

PDF (3 MB)

Falta um capítulo em El Caballero de las botas azules. Ricardo Carvalho Calero

Pilar García Negro, Universidade da Coruña. Grupo de investigación ILLA

PDF (2 MB)

Recensións

Rosalía de Castro, En las orillas del Sar. Estudo, edición, notas e comentarios de Anxo Angueira

Lydia Fontoira Suris,
lydia.fontoira@gmail.com

PDF (1 MB)

Bibliografía

Estudo bibliográfico de Rosalía de Castro nas obras de Ricardo Carballo Calero

Aurora López, Universidade de Granada
auroral@ugr.es

Andrés Pociña, Universidade de Granada
apocina@ugr.es

PDF (2 MB)

Varia

Carballo Calero na Ofrenda Lírica

Marica Campo,

PDF (1 MB)

Rosalía

Xosé Lois García,

PDF (1 MB)

Aberración ética e límite nas letras. O conto de Arlandier e Liesa

Xosé Luís Méndez Ferrín,

PDF (1 MB)

Os astros son innúmeros (e agora hai un que se chama Rosalía)

Martin Pawley, Agrupación Astronómica Coruñesa Ío

PDF (2 MB)

Música para “A Rosalía”, poema de Rey Soto

Margarita Viso,

PDF (1 MB)

Casa de Rosalía

“De Padrón polos camiños”. Ruta Rosalía de Castro

Manuel Lorenzo Baleirón,

PDF (3 MB)

Amigas e amigos da Casa de Rosalía, unha casa comunal

Anxo Angueira, Fundación Rosalía de Castro

PDF (1 MB)