FOLLAS NOVAS. Revista de Estudos Rosalianos - 8

Descarga PDF completo (Tamaño 6 MB)

Índice

Artigos

A proxección mediática de Manuel M. Murguía en Galiza e na emigración galega

Uxío-Breogán Diéguez Cequiel, Universidade da Coruña / Director da Cátedra de Memoria Histórica da UdC / Director de "Murguía, Revista Galega de Historia".

PDF (365 KB)

Presenza rosaliana nos proxectos Wikimedia

Adrián Estévez Iglesias,

PDF (2 MB)

Para unha historia do rosalianismo: Rosalía de Castro en Italia

Aurora López, Universidad de Granada
auroral@ugr.es

Andrés Pociña, Universidad de Granada
apocina@ugr.es

PDF (536 KB)

Loucura e xénero en dúas novelas de Rosalía de Castro: La hija del mar (1859) e El primer loco (1881)

Marinha Paradelo Veiga, Universidade de Vigo

PDF (425 KB)

As “autotraducións” e a datación compositiva das obras rosalianas

Diego Rodríguez González, Fundación Barrié

PDF (1 MB)

Textos e Documentos

Xosé Domínguez Izquierdo (1819-1897), un xuíz liberal amigo de Murguía, na prensa galega

Xosé L. Axeitos,

PDF (3 MB)

O Cardeal Payá y Rico e Rosalía de Castro

María Pilar García Negro, Universidade Da Coruña

PDF (219 KB)

Recensións

Intenso e solidario feminismo. Estudos rosalianos de María Pilar García Negro

Diego Rivadulla Costa, Universidade da Coruña

PDF (605 KB)

Varia

Notas sobre o Padroado Rosalía de Castro e a conformación do teatro galego durante o franquismo

Ana Acuña, Universidade de Vigo

PDF (433 KB)

¿Qué ten ó mozo? de Prudencio Piñeiro

Margarita Viso Soto,

PDF (2 MB)

Casa de Rosalía

Os vindeiros 50 anos da Casa de Rosalía

Fundación Rosalía de Castro,

PDF (2 MB)