FOLLAS NOVAS. Revista de Estudos Rosalianos - 5

Descarga PDF completo (Tamaño 7 MB)

Índice

ARTIGOS

Rosalía de Castro, póstuma

Fernando Cabo Aseguinolaza, Universidade de Santiago de Compostela
fernando.cabo@usc.es

PDF (1 MB)

Emilia Pardo Bazán. Notas para un debate necesario

Pilar García Negro, Universidade da Coruña. Grupo de investigación ILLA
maria.pilar.garcia@udc.gal

PDF (1 MB)

Églogas comunais. As paisaxes fundacionais de Rosalía de Castro como lugares de memoria (1863-1884)

Germán Labrador Méndez, Princeton University
labrador@princeton.edu

PDF (2 MB)

Rosalía de Castro: intentos de asasinato durante a Guerra Civil (1936 – 1939)

Aurora López, Universidad de Granada
auroral@ugr.es

Andrés Pociña, Universidad de Granada
apocina@ugr.es

PDF (1 MB)

Rosalía de Castro nas artes visuais. Mitificación e rostrificación da imaxe fotográfica

María de los Ángeles Rodríguez Fontela, Universidade de Santiago de Compostela
rodriguez.fontela@usc.es

PDF (3 MB)

TEXTOS E DOCUMENTOS

Murguía e os seus editores: un contrato de edición

Xosé Luís Axeitos,
director.follasnovas@rosalia.gal

PDF (2 MB)

Murguía a Rosalía. Unha segunda carta do ano 1879

Diego Rodríguez González, Fundación Barrié
drodriguez@barrie.org

PDF (2 MB)

RECENSIÓNS

Correspondencia de Murguía IV, de Xosé Ramón Barreiro e Xosé Luis Axeitos

Lydia Fontoira Suris,
lydia.fontoira@gmail.com

PDF (2 MB)

BIBLIOGRAFÍA

Índices da revista Follas Novas: colaboradores, materias, onomástico. (Números 1-5, anos 2017-2021)

Consello de Redacción da Revista Follas Novas,
revista.follasnovas@rosalia.gal

PDF (1 MB)

VARIA

Rosalía na voz dos viaxeiros e escritores sudamericanos a Galicia

Xosé Luis Axeitos,
director.follasnovas@rosalia.gal

PDF (1 MB)

A propósito de Rosalía

Alfredo Conde,

PDF (1 MB)

A Malenconía de Brañas-Lens en homenaxe a Rosalía

Margarita Viso Soto,

PDF (2 MB)

CASA DE ROSALÍA

Un ano difícil

Casa de Rosalia,

PDF (2 MB)