FOLLAS NOVAS. Revista de Estudos Rosalianos - 2

Descarga PDF completo (Tamaño 9 MB)

Índice

Artigos

Manuel Barros, cronista de Padrón

Xosé Luís Axeitos,
xlaxeitos@yahoo.com.br

PDF (5 MB)

Amizade, conexión epistolar e redes socioliterarias: Rosalía, Pondal (e Murguía)

Manuel Ferreiro, Universidade da Coruña
manuel.ferreiro@udc.gal

PDF (3 MB)

Sobre o “outro” Códeo

María Pilar García Negro, Universidade da Coruña

PDF (5 MB)

Do xenio nacional ó criterio filolóxico. Algúns apuntamentos sobre a literatura galega no Rexurdimento

Xurxo Martínez González, Concello de Redondela

A letra de Rosalía: Bases para a súa identificación

Diego Rodríguez, Fundación Barrié
drodriguez@fbarrie.org

PDF (3 MB)

Avances nos estudos rosalianos: silencios e reticencias

Francisco Rodríguez,

PDF (4 MB)

Textos e documentos

Algunhas reflexións sobre o corpus epistolar da familia Murguía-Castro seguidas de tres cartas: de Indalecio Armesto, Ramón Campio Hermida y Castro e Alejandro Chao

Xosé Luís Axeitos,
director.follasnovas@rosalia.gal

PDF (7 MB)

Recensións

Rosalía de Castro, estranxeira na súa patria (a persoa e a obra de onte a hoxe). Francisco Rodríguez

Xoán Costa,

PDF (2 MB)

O diálogo de María Xosé Queizán e Rosalía

Manuel Forcadela, Universidade de Vigo

PDF (2 MB)

Bibliografía

As edicións de Rosalía de Castro na República Arxentina

Aurora López, Universidade de Granada
auroral@ugr.es

Andrés Pociña, Universidade de Granada
apocina@ugr.es

PDF (2 MB)

Varia

A sombra do meu asombro (Tetraloxía -1996-)

Marica Campo,

PDF (2 MB)

Rosalía de Castro con acento francés

Ánxela Lema París, Universidade da Sorbona
anxela.lema@univ-paris3.fr

PDF (2 MB)

Casa de Rosalía

A casa de Rosalía

Carlos Rodríguez Dacal,

PDF (4 MB)

“Caldo de gloria” para o día de Rosalía e a reinauguración da Casa de Rosalía

PDF (1 MB)