Uxío Novoneyra e Rosalía de Castro: xunguidos pola fala e a Terra

Descarga PDF (Tamaño 3 MB)

Autor

Victorino Pérez Prieto,
vitope@mundo-r.com

Resumo

Os eidos de Uxío Novoneyra publicouse o mesmo día do pasamento de Rosalía de Castro sete décadas despois. O traballo ten tres partes. A primeira é unha achegamento á relación entre a obra de Novoneyra e Rosalía. Saliéntase a importancia de Rosalía na poesía de Novoneyra. A segunda parte comenta un poema e tres textos de Novoneyra sobre Rosalía. E a terceira transcribe e comenta dous textos autógrafos inéditos de Novoneyra sobre Rosalía.