Últimas tendencias na bibliografía de e sobre Rosalía

Descarga PDF (Tamaño 2 MB)

Autor

Aurora López, Universidade de Granada
auroral@ugr.es

Andrés Pociña, Universidade de Granada
apocina@ugr.es

Resumo

Os autores aseguran que o meirande problema que deita a aproximación ao estudo científico de Rosalía de Castro reside na superabundancia da bibliografía, sexa da edición das obras escritas por ela, sexa da literatura a ela dedicada pois o número das edicións rosalianas é tan grande como o dos problemas que de tal cantidade resultan.