Rosalía de Castro, En las orillas del Sar. Estudo, edición, notas e comentarios de Anxo Angueira

Descarga PDF (Tamaño 1 MB)

Autor

Lydia Fontoira Suris,
lydia.fontoira@gmail.com

Resumo

O profesor Anxo Angueira publicou recentemente unha nova edición de En las orillas del Sar que vai acompañada por un interesante estudo e que complementa as anteriores edicións de Cantares gallegos (2013) e de Follas novas (2016) realizadas polo mesmo investigador. É un traballo serio, ordenado, prolixo, que non deixa detalle sen tratar nin reflexión sen facer.