Reivindicación de dona Teresa de Castro, nai moi querida por Rosalía

Descarga PDF (Tamaño 302 KB)

Autor

Aurora López, Universidad de Granada
auroral@ugr.es

Andrés Pociña, Universidad de Granada
apocina@ugr.es

Resumo

O artigo analiza , selecciona e comenta os importantes datos cronolóxicos e biográficos sobre dona Teresa de Castro e Rosalía de Castro Documentados no libro publicado por Miguel Anxo Seixas Seoane e María Sagrario Abelleira Méndez, Rosalía e Murguía: datos, datas e documentos (1851-1858), no que se fixa a data do nacemento de Rosalía no 23 de febreiro no canto do 24.