Pregón da Festa do Banquete de Conxo de 2018

Descarga PDF (Tamaño 1 MB)

Autor

Marisa Álvarez Garea,

Resumo

Publicamos, polo seu interese, o pregón da Festa do Banquete de Conxo, lido por Marisa Álvarez Garea, no que lembra aquel histórico 2 de marzo de 1856 no que intelectuais e obreiros, artesáns e estudantes se xuntaron para reivindicar os valores da liberdade, igualdade e fraternidade.