Para unha historia do rosalianismo: o inmenso influxo de Rosalía na obra de Luz Pozo Garza

Descarga PDF (Tamaño 431 KB)

Autor

Aurora López, Universidad de Granada
auroral@ugr.es

Andrés Pociña, Universidad de Granada
apocina@ugr.es

Resumo

O artigo de Aurora López e Andrés Pociña, da Universidade de Granada, afonda na pervivencia, literaria e cultural, de Rosalía de Castro na poeta Luz Pozo Garza (1922-2020).