O presidente da República que prologou as Follas novas de Rosalía

Descarga PDF (Tamaño 2 MB)

Autor

Xurxo Martínez González,
xurxomartinezglez@gmail.com

Resumo

Notas a unha relación de Emilio Castelar coa cultura galega (Pardo Bazán vs. Murguía). A través desta relación pódese identificar a tensión de campo con respecto ao que debía ser o Rexurdimento. A pugna entre Emilia Pardo Bazán e Manuel Murguía por interpretar a obra de Rosalía representa dúas formas de entender o futuro político e cultural de Galiza.