O editor Soto Freire, mediador necesario na Historia de Galicia

Descarga PDF (Tamaño 3 MB)

Autor

Xosé Luís Axeitos,
director.follasnovas@rosalia.gal

Resumo

De todos os correspondentes epistolares de Murguía ocupa cuantitativamente o editor Soto Freire un lugar destacado. É autor dun total de 64 cartas escritas entre 1865-1868 ás que temos que engadir outras dez que remite a Rosalía. Malia esta singularidade consideramos que o perfil intelectual do editor de Lugo que transmiten as cartas non se corresponde co importante rol que desempeñou na elaboración do discurso historiográfico de Murguía e da cultura galega en xeral.