O cerebro luminoso dunha novelista transcendente: a propósito de El Caballero de las botas azules

Descarga PDF (Tamaño 2 MB)

Autor

Francisco Rodríguez Sánchez, Ensaísta
currosbardaos@gmail.com

Resumo

O autor estuda o esforzo rosaliano polo seu recoñecemento como novelista desde unha posición marxinal e periférica respecto dos salóns literarios da Corte, simultánea á súa crecente identificación coa Galiza e o seu perello compromiso coa restauración dunha literatura nacional en lingua galega. Xesta así unha novela filosófica e transcendente, inesperada nunha muller.