Notas sobre o desempeño como xuíz en Cambados do poeta precursor Xoán Manuel Pintos

Descarga PDF (Tamaño 496 KB)

Autor

Emilio Xosé Ínsua, IES A Basella, Vilanova de Arousa
mimadrinha@edu.xunta.gal

Resumo

O traballo ofrece novas concretas da actuación do poeta precursor Xoán Manuel Pintos como xuíz de primeira instancia en Cambados no período 1840-1845, contextualizándoas na súa traxectoria formativa, poética e ideolóxica, que fica aínda en moitos aspectos e períodos por estudar con detalle.