Murguía e os seus editores: un contrato de edición

Descarga PDF (Tamaño 2 MB)

Autor

Xosé Luís Axeitos,
director.follasnovas@rosalia.gal

Resumo

Traemos hoxe un contrato de edición do século XIX asinado entre o historiador Manuel Murguía e o editor pontevedrés Xosé Antúnez para publicar “Historia de Galicia”. Un documento breve, humilde, de aparencia intranscendente pero moi revelador do contexto socio-cultural do denominado provincialismo…