Murguía e a publicación do Diccionario de escritores gallegos: exhumación dun documento notarial de 1864.

Descarga PDF (Tamaño 2 MB)

Autor

Xosé Ramón Brea Rei,
xbrea@edu.xunta.gal

Resumo

Xosé Ramón Brea presenta un documento inédito, realizado por Manuel Murguía. Trátase dun poder notarial que o historiador lle concede a Celestino Vidal para que poida realizar os cobros relativos  ás entregas trece e catorce do seu ‘Diccionario de escritores gallegos’.