Manuel Barros, cronista de Padrón

Descarga PDF (Tamaño 5 MB)

Autor

Xosé Luís Axeitos,
xlaxeitos@yahoo.com.br

Resumo

Seguindo o ronsel da mellor tradición da crónica e da literatura de viaxes, Manuel Vázquez ofrécenos unha visión inédita das terras de Iria uns poucos meses antes da morte de Rosalía de Castro. Cada cultura ten o seu tempo propio e a súa propia historia: a de Galicia organízase arredor da vida e da obra da autora de Cantares Gallegos. A visita que realiza o cronista a Rosalía na casa chamada daquela de Rucabao (A Matanza) é o eixo desta crónica padronesa.