Libremente Rosalía. A propósito do filme “Contou Rosalía”

Descarga PDF (Tamaño 2 MB)

Autor

Raúl Veiga,
correoveiga@gmail.com

Resumo

No filme para TV Contou Rosalía, temos unha imaxe fiel de Rosalía de Castro, a escritora que foi capaz de unir a emancipación das mulleres, da Galiza e da humanidade enteira na súa escrita solidaria e no seu pensamento radical. Este artigo analiza o deseño global do filme e as vías nel utilizadas para se aproximar á vida e á obra da cantora.