Índices da revista Follas Novas: colaboradores, materias, onomástico. (Números 1-5, anos 2017-2021)

Descarga PDF (Tamaño 1 MB)

Autor

Consello de Redacción da Revista Follas Novas,
revista.follasnovas@rosalia.gal

Resumo

O presente índice recolle o contido dos cinco números que leva editado a revista Follas Novas. Revista de Estudos rosalianos da Fundación Rosalía de Castro. Os responsables da publicación, o seu Consello de Redacción, queremos facer un primeiro balance ao acadar o número cinco coa satisfacción de ter superado un primeiro reto, aparecer puntualmente a principios de cada un dos cinco anos de vida que ten a revista.