Guión cinematográfico do filme para TV “Contou Rosalía”

Descarga PDF (Tamaño 2 MB)

Autor

Raúl Veiga Rouriz,
correoveiga@gmail.com

Resumo

Publicamos o texto de Raúl Veiga Rouriz Contou Rosalía, guión cinematográfico do filme para TV do mesmo título, dirixido por Zaza Ceballos e estreado en maio de 2018.

O autor, Manuel Castelao Mexuto, que asina co pseudónimo de Raúl Veiga, ofrece nesta obra unha aproximación novidosa a Rosalía, onde se tenta apañar a súa verdade a través da libre reelaboración da súa obra narrativa e se examina a súa personalidade á luz das contribucións críticas que, desde o final do S. XX, modificaron profundamente a imaxe da cantora.