Follas novas e a data do nacemento de Rosalía de Castro

Descarga PDF (Tamaño 482 KB)

Autor

Resumo

Cando se publica Follas novas en 1880, Rosalía amosa o seu agradecemento á Sociedade de Beneficencia dos naturales de Galicia na Habana por nomeala socia honoraria no momento en que se creara dita asociación, dedicándolles esta obra e asinando en Santiago, a 23 de febreiro de 1880. A autora interpreta que Rosalía escolle a data da dedicatoria polo seu contido vital, teoría que quedaría referendada pola fixación nesa día da súa data de nacemento grazas á documentación orixinal e descoñecida recollida no traballo de Sagrario Abelleira Méndez, Rosalía e Murguía: datos, datas e documentos (1851-1858).