Estudo bibliográfico de Rosalía de Castro nas obras de Ricardo Carballo Calero

Descarga PDF (Tamaño 2 MB)

Autor

Aurora López, Universidade de Granada
auroral@ugr.es

Andrés Pociña, Universidade de Granada
apocina@ugr.es

Resumo

O motivo desta rápida “Bibliografía rosaliana” de Ricardo Carballo Calero, non era tanto a procura dunha bibliografía exhaustiva, como amosar ata que punto o gran erudito ferrolán vai unido de xeito inexcusable ao estudo científico e ao coñecemento público da máis grande escritora de Galicia. Este labor de Ricardo Carballo Calero pódese comprender só como o resultado dun fondo amor pola escritora.