En las orillas del Sar na poesía española: apuntamentos para unha revisión

Descarga PDF (Tamaño 1 MB)

Autor

Arcadio López-Casanova Universitat de València arcadio.lopez@uv.es, Universitat de València
arcadio.lopez@uv.es

Resumo

Enmarcado tradicionalmente o poemario de Orillas nun vago e heteroxéneo “posromanticismo”, trátase neste traballo de definir o seu signo “ex -céntrico” e anovador que adianta principios da modernidade poética (1867-1930) na lírica española. A esa luz, analízanse as novidades de orde pragmática –tácticas de desdobramento e de escenificación- e imaxinativa, co uso do símbolo nas súas varias tipoloxías. Sublíñase, asemade, o relevo do esmero compositivo, fronte do fragmentarismo e maila digresión dos románticos.