Discurso de Manuel Murguía. Xogos Florais de Tui (1891)

Descarga PDF (Tamaño 203 KB)

Autor

María Pilar García Negro, Universidade da Coruña

Resumo

Pilar García Negro introduce o discurso de Murguía nos Xogos Florais de Tui o 24 de xuño de 1891, no que usou o galego por primeira vez nun discurso público no século XIX.