Correspondencia de Murguía IV, de Xosé Ramón Barreiro e Xosé Luis Axeitos

Descarga PDF (Tamaño 2 MB)

Autor

Lydia Fontoira Suris,
lydia.fontoira@gmail.com

Resumo

Recibimos con interese o volume IV, Correspondencia da familia Murguía-Castro e outras cartas, editado pola Fundación Rosalía de Castro. Nel, cambiamos de rexistro. Pasamos de ter un único destinatario das cartas, Murguía, a ter como receptores ao núcleo familiar Murguía-Castro. E tamén hai correspondencia activa. Isto leva aos editores a organizar o material baseándose neses dadores-receptores…