Comentario a unhas pasaxes de En las orillas del Sar

Descarga PDF (Tamaño 2 MB)

Autor

Lydia Fontoira Suris,
lydia.fontoira@gmail.com

Resumo

A raíz da consulta dun estudoso da obra rosaliana interesado pola pureza da transmisión dos seus textos, a autora do artigo achégase a unhas pasaxes de ‘En las orillas del Sar’ e defende que este poemario foi publicado por primeira vez en 1884, en vida de Rosalía e, por tanto, esta edición é a que debe utilizarse para a súa fixación textual, pois non houbo outra baixo a posible tutela da autora.