Algunhas reflexións sobre o corpus epistolar da familia Murguía-Castro seguidas de tres cartas: de Indalecio Armesto, Ramón Campio Hermida y Castro e Alejandro Chao

Descarga PDF (Tamaño 7 MB)

Autor

Xosé Luís Axeitos,
director.follasnovas@rosalia.gal

Resumo

Coa inmediata publicación do tomo III de Cartas a Murguía (1886-1922) e das cartas familiares no seu conxunto teremos oportunidade de poder estudar o corpus documental epistolar publicado máis importante, cuantitativamente alomenos, da cultura galega. Son un total de case dúas mil cartas que constitúen un monumental epistolario con capacidade para ilustrar, entre outros temas, o ambicioso proxecto cultural que animaba o traballo conxugal, encamiñado a construír o país.