A sombra do meu asombro (Tetraloxía -1996-)

Descarga PDF (Tamaño 2 MB)

Autor

Marica Campo,

Resumo

A voz intensa e singular de María Pilar Campo Domínguez, a escritora Marica Campo, plasmouse en
todos os xéneros canónicos da nosa literatura: poesía (Pedinche luz prestada), narrativa (Memoria para Xoana) e teatro (Confusión de María Balteira). Follas Novas ao reproducir este poema amosa a homenaxe que a autora lle tributa a Rosalía.