A Gloriosa e o galeguismo

Descarga PDF (Tamaño 2 MB)

Autor

Justo Beramendi, Universidade de Santiago de Compostela
justo.beramendi@gmail.com

Resumo

Durante o reinado de Sabela II hai dous eixos de fractura entrecruzados. No primeiro compiten, case sempre violentamente, tradicionalistas, moderados, progresistas e demócratas. No segundo, centralistas e descentralizadores. Neste segundo agroman os provincialismos, entre eles o galego. En 1868 estas tensións desembocan na Revolución Gloriosa, que derroca á raíña. O groso do galeguismo apoia a revolución pero, orfo de dirección e organización, terá pouca incidencia na dinámica política inmediatamente posterior.