A casa de Rosalía

Descarga PDF (Tamaño 4 MB)

Autor

Carlos Rodríguez Dacal,

Resumo

O certo é que ata de agora había un escenario rosaliano trascendental ó que non se lle prestou a atención debida. Refírome á finca da Casa da Matanza ou finca da Casa de Rosalía. Consciente desta realidade existencial, a Fundación Rosalía de Castro, nos últimos anos, encargoulle ó botánico Carlos Rodríguez Dacalun par de proxectos – libro/2014 e rotulación/2015- para dar a coñecer e valorar o patrimonio botánico atesourado no soar, facéndoo desde distintas miradas: paisaxe, horta, xardín e plantas.