Correccións e melloras en Follas Novas-1

Corrixíronse tres PDFs: 1. O documento xeral do primeiro número da revista 2. O artigo “O ensaio como subtexto na prosa de Rosalía de Castro” 3. O traballo “Últimas tendencias na bibliografía de e sobre Rosalía” de Aurora López e Andrés Pociña Se xa os descargaras, báixaos de novo para teres a última versión  Pequena […]