Correccións e melloras en Follas Novas-1

Corrixíronse tres PDFs:

1. O documento xeral do primeiro número da revista

2. O artigo “O ensaio como subtexto na prosa de Rosalía de Castro

3. O traballo “Últimas tendencias na bibliografía de e sobre Rosalía” de Aurora López e Andrés Pociña

Se xa os descargaras, báixaos de novo para teres a última versión

 Pequena mellora no PDF completo.

A nova versión do documento Follas Novas – Revista de Estudos Rosalianos -1, ten un índice interactivo, de xeito que facendo clic nos títulos dos traballos leva directamente ao comezo dos mesmos