Recensións

Descarga PDF (Tamaño 1 MB)

Autor

Xosé Luis Axeitos,
direccion.follasnovas@rosalia.gal

Iria Sobrino-Freire, Universidade da Coruña
iria.sobrino@udc.gal

Resumo

O número 1 de Follas Novas, Revista de Estudos Rosalianos, incorpora dúas recensións. Na primeira,  Xosé Luis Axeitos analiza o libro No tempo de Follas Novas. Unha viaxe pola literatura universal de María Pilar García Negro. Pola súa parte,  Iria Sobrino-Freire, dá conta de Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada, do que son coordinadores Rosario Álvarez, Anxo Angueira, María do Cebreiro e Dolores Vilavedra.